SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/008 | (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

Intézmény logo

Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az intézmény rövid története

Történet

A Hármas-Körös bal partján elterülő Kunszentmárton város középkori eredetű település, melyet története során többször feldúltak, tettek lakatlanná. 1717-1719 között jász helységekből érkező lakosok népesítették be, és azóta is folyamatosan lakott és fejlődő helye a Tiszazugnak.

A szakmai és gimnáziumi képzés történelmi idővel mérhető Kunszentmártonban. A XIX. század végén – 1888. október 6-án – kezdődött az ipari iskolai oktatás, majd erre az alapra épülve indult meg a szakmunkásképzés. A XX. század második felében alakult ki Kunszentmárton középfokú intézményhálózata, 1953-ban indult meg a gimnáziumi oktatás.

A szakmunkásképzés 1974-től kapott önálló intézményt, majd 1992-ben nyílt lehetőség arra, hogy a szakközépiskolai képzés keretében megindulhatott a kereskedelmi és mezőgazdasági gépész szakoktatás. 1997-től a kereskedelmi technikusok képzése is megkezdődött, s ez egyben nyitás volt az érettségi utáni szakmai képzés irányába.

A várossá nyilvánítás (1986) után maradt a duális képzés és intézménystruktúra.

  1. július 1. után a két középfokú oktató-nevelő intézmény összevonását követően új történet vette kezdetét, amelynek célja a szakmai oktatás és az érettségire, a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Ennek során a tantestületi tagok az iskolahasználók, a különböző partnerek és a fenntartó igényeit messzemenően figyelembe veszik. Mindezt alapvetően meghatározza az a földrajzi és történeti környezet, melyben Kunszentmárton város található. Speciális a helyzetünk abban az értelemben, hogy a Tiszazug három megyével határos, így a szomszéd megyék területéről érkező tanulókat is fogadni kívánjuk. Ugyanakkor érezzük ezen területek elszívó hatását is.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a Tiszazug szellemi, oktatási, művelődési központjává váljunk, ezért kiemelten kezeljük az érettségit adó képzést. A régió hátrányos helyzetén a kiművelt emberfők, az érettségizettek számának növelésével kívánunk pozitívan változtatni, ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani az intézményben tanuló diákoknak arra, hogy középiskolai tanulmányaikat befejezve hasznos tudással kezdjék meg felnőtt életüket a munkaerő-piacon.


Partnereink

SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum


Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

(5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

Telefon: (06 56) 461 144

E-mail: suli@ktszi.hu

OM azonosító: 203040/008


2024Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola