SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040/008 | (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

Intézmény logo

Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. márc. 31.


Karcagi Szakképzési Centrum

  Igazgatói pályázat kiírása

  -

  Igazgatói pályázat kiírása

  A Karcagi Szakképzési Centrum

  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet a

  Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

  igazgató (intézményvezető)

   

  beosztásának ellátására.

   

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

   

  A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

   

  A munkavégzés helye: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

   

  Munkabér:

  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

  Pályázati feltételek:

   

  • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és

  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

   

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

  • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
  • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

   

  A munkakör legkorábban 2023. július 02. napjától tölthető be.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 02.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moldován György Zsolt főigazgató-helyettes nyújt, a +36 30 239 2670-es telefonszámon, illetve a moldovan.gyorgy@karcagiszc.hu e-mail címen.

   

  A pályázatok benyújtásának módja:

  A pályázatot kérjük elektronikus formában a moldovan.gyorgy@karcagiszc.hu e-mail címre megküldeni. 

  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

   

  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  2024. szeptemberben induló képzéseink

  2024. szeptemberben induló képzéseink

  2024. szeptemberben induló képzéseink

  2024. máj. 17.


  Pintér Edit

  Ballagási ünnepség

  Ballagási ünnepség

  Ballagási ünnepség május 3. 16:00

  2024. máj. 2.


  Pintér Edit


  Partnereink

  SZC logo

  Karcagi Szakképzési Centrum


  Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

  (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

  Telefon: (06 56) 461 144

  E-mail: suli@ktszi.hu

  OM azonosító: 203040/008


  2024Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola