SZC logo

Karcagi Szakképzési Centrum

OM kód: 203040 | (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

Intézmény logo

Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. márc. 31.


Karcagi Szakképzési Centrum

  Igazgatói pályázat kiírása

  -

  Igazgatói pályázat kiírása

  A Karcagi Szakképzési Centrum

  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet a

  Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

  igazgató (intézményvezető)

   

  beosztásának ellátására.

   

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

   

  A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

   

  A munkavégzés helye: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

   

  Munkabér:

  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

  Pályázati feltételek:

   

  • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és

  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

   

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

  • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
  • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

   

  A munkakör legkorábban 2023. július 02. napjától tölthető be.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 02.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moldován György Zsolt főigazgató-helyettes nyújt, a +36 30 239 2670-es telefonszámon, illetve a moldovan.gyorgy@karcagiszc.hu e-mail címen.

   

  A pályázatok benyújtásának módja:

  A pályázatot kérjük elektronikus formában a moldovan.gyorgy@karcagiszc.hu e-mail címre megküldeni. 

  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

   

  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Technikumi szakmakódok

  Technikumi szakmakódok

  2024/2025. tanév technikumi szakmakódjai.

  2023. dec. 5.


  Pintér Edit

  Szakképző iskola szakmakódok

  Szakképző iskola szakmakódok

  2024/2025. tanév szakmakódjai.

  2023. dec. 5.


  Pintér Edit

  KTSZI kisokos totó

  KTSZI kisokos totó

  A KSZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola online versenyt hirdet a 8. osztályosok számára. A totó kitöltésének határideje 2023.december 14. A megoldásokat beküldők között egy okosórát és ajándékokat sorsolunk ki december 15-én.

  2023. dec. 4.


  Pintér Edit


  Partnereink

   SZC logo

   Karcagi Szakképzési Centrum


    • Intézmény logo
    • Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

     (5440) Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37

    • Telefon: (06 56) 461 144

     E-mail: suli@ktszi.hu

     OM azonosító: 203040


    2023Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola